Tours list

Tour Current season
ČADG Liga ČADG 2024
Pražská discgolfová liga PDGL2024
Severozápadní discgolfová liga SZDL 2024
Ústecká discgolfová liga UDGL 2024
DGCP Monthly DGCP Monthly 2020
Discgolfová Liga Moravy a Slezska DLMS 2023
Jihomoravská discgolfová liga JMDGL 2023
Novojičínská discgolfová Tour NJDGT 2023
Pražská amatérská discgolfová liga PADL 2023
Rekovické turnaje Rekovice 2023
Plzeňská TUTA liga TUTA 2023
Ultimo Silesia Tour UST 2023
Valašská Discgolfová Liga VDL 2023